Vilkår & Betingelser


1. INFORMASJON OM OSS

Disse vilkårenegjelder for nettstedet www.glossybox.no og www.themanbox.no("Nettstedet"), de abonnementtjenester som tilbys på Nettstedet("Abonnementene") og de produkter eller gavekort som leveres isamsvar med Abonnementene. Med "Produkt" menes din Glossybox ellerThe Man Box.

Les nøye gjennom disse vilkårene. Ved å benytte Nettstedet eller søke om Abonnement via Nettstedet godkjenner du vilkårene og godtar å være bundet av dem. Skriv gjerne ut en kopi som referanse.

Les også vår Personvernerklæring.

Hvis du ikkeaksepterer vilkårene kan du ikke søke om Abonnement hos Nettstedet.


“Vi” er enten:

1.1.1 om du abonnerte før 5. desember 2017:
GlossyBox Sweden AB
Organisasjonsnummer: 999 617 662

customer.experience@thehutgroup.com


Adresse:

Poland Warehouse Address

THG Poland Pi, Magazynowa 1, Magnice, Wroclaw, 55-040
Besøksadresse:
Drottninggatan 108
113 60 Stockholm
Sverige

Momsregistreringsnummer: 556869-1355

Merverdiavgiftsnummer: NO 999 617 662 MVA
Registrert kontor: Stockholm

1.1.2 om du abonnerte fra eller etter 5. desember 2017:
Hut.com Limited (handel med www.glossybox.no) - et foretak registrert i England og Wales

Adresse:
Firmanummer: 05016010
Voyager House, 5 etg.
Chicago Avenue, Machester Airport
M90 3DQ
The Hut Group
Registrert kontor:Northwich


2. SØKNAD OG PLIKTER

2.1 Du får bare søke om Abonnement hvis du er minst 18 år gammel. Vi ber deg også om å observere at du på Nettstedet kun kan skrive kontrakt for Abonnement med leveranse av Produkter til norsk adresse.

2.2 Når du har søkt om Abonnement via Nettstedet bekrefter vi mottak gjennom å sende en melding til den e-postadressen du har oppgitt. Avtalen mellom deg og oss er inngått først når vi i en ny e-post bekrefter at et Produkt er eller kommer til å bli sendt til deg.

2.3 Avtalen om Abonnement innebærer at du en gang per kalendermåned (hver tredje måned for The Man Box) får leveranse av et Produkt til en av deg angitt adresse. Visse spesielle Abonnement (f.eks. "Limited Edition-bokser") kan være begrenset til en leveranse der avtalen kun gjeller for den leveransen og automatisk opphører etterpå. Produktet består vanligvis av flere ulike varer som leveres i en spesiell emballasje - en GlossyBox eller en The Man Box

2.4 Vi forbeholder oss retten til å avstå fra å inngå en avtale med deg uten å oppgi grunn.


3. PRISER

3.1 Med unntak av åpenlyse skrivefeil gjelder de priser og fraktkostnader som fra tid til annen står skrevet på Nettstedet. Prisene er i norske kroner og inkluderer MVA (for tiden 25%).

3.2 Prisen for et Abonnement består vanligvis av en gjentatt periodisk avgift (f.eks. en månedsavgift). De prisene som gjelder for ditt Abonnement oppgis i forbindelse med din bestilling av Abonnementet.

3.3 Priser og fraktkostnader kan endres fra tid til annen. Med unntak for det som står i 6.3, er du bunnet til de priser som gjaldt på det tidspunktet du bestilte Abonnementet, med mindre vi informerer deg om prisendringer og du innen 60 dager fra den dagen slik informasjon ble sendt ut, gir oss beskjed om at du ikke aksepterer slike endrede vilkår (hvorpå Abonnementet umiddelbart opphører).


4. BETALING

4.1 Gjennom Abonnementet binder du deg til å betale den periodiske avgiften fram til Abonnementet opphører.

4.2 Den første avgiften skal betales i forbindelse med din søknad om Abonnement og påfølgende avgifter utgår vanligvis den 9 hver kalendermåned for Glossybox (den 1 hver tredje kalendermåned for The Man Box). Hvis din søknad ikke bevilges (se punkt 2.4) kommer det imidlertid ikke til å utgå noen avgift. Ved tidsbestemte abonnement på 6 og 12 måneder utgår avgiften ved søknad av abonnement. Hvis abonnementet ikke blir avsluttet i tide, så forlenges det med ytterligere 6 eller 12 måneder.

4.3 Betaling skal skje med kreditt- eller bankkort (Visa eller MasterCard) eller PayPal. Du godkjenner at vi får debitere ditt kreditt-, bankkort eller PayPal-konto de periodiske avgiftene uten ekstra godkjenning fram til det at du bytter betalingsmåte og/eller oppdaterer betalingsinformasjonen din via din konto på Nettstedet.

4.4 Betalingen kan også skje med av oss utstedt verdikupong eller gavekort (i henhold til vilkårene for verdikupongen eller gavekortet).

4.5 Vi forbeholder oss retten til å gjøre en kredittopplysning på deg.

4.6 Hvis kreditt- eller debetkortbetalingen din ikke har blitt behandlet av en eller annen grunn, forbeholder vi oss retten til å tilbakebetale deg innen 48 timer. I tilfelle betalingen fortsatt ikke lykkes, vil vi varsle deg minst 48 timer i forveien om ytterligere forsøk på å behandle betalingen din ved å sende en e-post til e-postadressen du har oppgitt til oss. Hvis du ikke vil at vi skal prøve å behandle betalingen på nytt, må du avbestille bestillingen din på forhånd.


5. LEVERINGSTIDER

5.1 Etter inngått Abonnement kommer et Produkt til å leveres til deg en gang hver kalendermåned (Glossybox) eller hver tredje kalendermåned (The Man Box). Avhengig av når i løpet av kalendermåneden din bestilling av Abonnementet kommer inn, vil det første Produktet bli leveret i løpet av samme kalendermåned eller neste. Beregnet leveringstid angis ved bestillingen av Abonnement. Produktet leveres vanligvis i slutten av hver kalendermåned (Glossybox) eller i slutten av hver tredje kalendermåned (The Man Box)

5.2 Hvis et Produkt tar slutt forbeholder vi oss retten til ikke å levere noe Produkt den aktuelle kalendermåneden. Det kommer i så fall ikke heller noen avgift for den måneden.

5.3 I det tilfellet at din eske er levert til et av postens utleveringssteder har du selv ansvar for å hente ut esken samt å bekrefte at Glossybox har din korrekte leveringsadresse. I det tilfellet esken leveres i din postkasse (alternativt på døren) har du ansvar for at Glossybox har din korrekte leveringsadresse, slik at esken kan leveres. Hvis du ikke henter ut din eske fra et av postens utleveringssteder etter at du har fått en leveringsinformasjon om at esken finnes klar til utlevering, og at esken har blitt returnert til Glossybox må du aktivt kontakte Glossybox for at esken skal bli sendt på nytt, eventuelt erstattet. Det samme gjelder i det tilfellet at esken har blitt returnert til oss da den ikke har kunnet blitt levert i din postkasse (alternativt på døren) på grunn av at du ikke har oppgitt riktig leveringsadresse. Hvis vi ikke hører fra deg innen 60 dager etter vi har mottatt din eske i retur vil du ikke få den uopphentede esken erstattet. I dette tilfellet anses kjøpet ses kjøpet av den spesifikke esken som hevet og du vil selv være erstattninsskyldig for de kostnadene som har oppstått på grunn av at esken ikke er uthentet.


6. OPPSIGELSE OG AUTOMATISK FORLENGELSE

6.1 Både du og vi får når som helst, uten å måtte oppgi grunn, avslutte Abonnementet til opphør ved utløpet av den gjeldende abonnementperioden.

6.2 Du sier opp Abonnementet via kontoen din på Nettstedet. Vi sier opp Abonnementet gjennom å sende en oppsigelse til den e-postadressen du har angitt. Vi har en måneds oppsigelsestid på løpende Abonnement. Ditt abonnement må avsluttes før den 1. i måneden hvis du ikke vil ha neste måneds eske. Oppsigelse gjøres gjennom at du logger inn på kontoen din, klikker på "Mine bestillinger", velger ditt abonnement og deretter "Avslutte abonnementet".

6.3 Hvis abonnementet ikke har blitt sagt opp ved utgangen av den innledende abonnementperioden på en måned, forlenges Abonnementet automatisk med en måned av gangen med den ordinære prisen for aktuelt abonnement (eksklusive eventuelle rabatter). Dette gjelder dog ikke for Abonnement som kun omfatter en leveranse ("Limited Edition"-esker). Et Abonnement på 3, 6 eller 12 måneder skal avsluttes innen avtalt tid. Avsluttes ikke Abonnementet, vil det automatisk bli fornyet med samme tidsspann.


7. ANGRERETT

7.1 I henhold til Angrefristloven gjelder full returrett i 14 dager ("Angrefristen") fra tidspunktet du mottar Produktet, dersom du ikke ønsker det. Angrefristen skal imidlertid alltid omfatte minst syv arbeidsdager.

7.2 Du kan utøve din rett til å angre kun hvis Produktet holdes i vesentlig uforandret tilstand. Dette gjelder imidlertid ikke hvis Produktet har blitt ødelagt eller forandret på grunn av handling som har vært nødvendige for å undersøke den eller på grunn
av noen omstendighet som ikke kan henføres til deg.

7.3 Du utøver din angrerett gjennom å kontakte oss innen Angrefristen og på egen bekostning returnere Produktet til oss. Du kan kontakte oss gjennom kontoen din på Nettstedet. Produktet kan tilbakesendes til følgende adresse: GlossyBox THG Poland Pi, Magazynowa 1, Magnice, Wroclaw, 55-040

7.4 Hvis du benytter angreretten din betaler vi tilbake det du har betalt for Produktet i samsvar med vår tilbakebetalingspolicy (se punkt 9 under).


8. REKLAMASJON

Hvis et Produkt er feilaktig kan du innen rimelig tid reklamere produktet og få instruksjoner om hvordan du returnerer det.Du kan enkelt kontakte vår GLOSSY support via å logge inn på din konto og kontakte oss via kundeservice kontaktsenter. Tilbakebetaling for feilaktig produkt skjer i samsvar med vår tilbakebetalingspolicy (se punkt 9 under).


9. TILBAKEBETALING

9.1 Hvis du leverer tilbake et Produkt til oss for at du har benyttet din angrerett (se punkt 7 over), kommer vi til å gjennomføre tilbakebetaling snarest og senest innen 30 dager fra den dagen da vi mottok Produktet. Vi kommer deretter til å betale tilbake prisen for Produktet i tillegg til eventuelle fraktkostnader. Du får imidlertid selv bære kostnaden for å returnere Produktet til oss (se punkt 7.3).

9.2 Hvis du leverer tilbake et Produkt til oss av andre grunner (f.eks. for at du anser at Produktet er feilaktig), kommer vi til å undersøke det returnerte Produktet og gi deg beskjed om tilbakebetaling via e-post innen rimelig tid. Vi gjennomfører vanligvis tilbakebetalingen så fort som mulig og senest innen 30 dager fra den dagen vi mottok det reklamerte Produktet. Vi kommer deretter til å betale tilbake prisen for Produktet.

9.2.1 Vi betaler vanligvis tilbake penger til deg med samme metode som du brukte for å betale oss.


10. ANSVAR

Hvis du er konsument reguleres vårt ansvar for Produktene i Forbrukerkjøpsloven. Utover dette tar vi kun ansvar for brudd mot disse vilkårene og bare til et sammenlagt beløp som tilsvarer din årsavgift for Abonnementet, så lenge det ikke foreligger grov uaktsomhet. Begrensingene gjelder ikke i den utstrekning de vil begrense dine rettigheter under den obligatoriske loven.


11. FRIGJØRINGSGRUNNER

Hvis oppfyllelsen av våre forpliktelser vesentlig vanskeliggjøres eller forhindres på grunn av omstendigheter som vi ikke kan styre, som f.eks. arbeidskonflikt, brann, lynnedslag, terrorangrep, endret grunnlov, inngrep fra myndigheter eller feil eller forsinkelser av tjenester fra underleverandører på grunn av omstendigheter som har blitt angitt, skal dette utgjøre frigjøringsgrunn som medfører framflytting av tidspunkt for prestasjonen og frigjøring fra erstatningskrav og andre sanksjoner. Dette skal imidlertid ikke begrense dine rettigheter ifølge konsumentkjøpsloven eller annen tvingende lov.


12. TREDJEPARTNETTSTEDER

Nettsteder kan inneholde linker til nettsteder som drives av en av våre partnere, annonsører eller konsernselskaper eller annen tredje part. Observer at vi ikke tar ansvar for innholdet på slike nettsteder eller for de varer eller tjenester som tilbys der.


13. MELDING

Du kan enkelt kontakte vår kundeservice via din konto. Du finner meldinger under Kundeservice Kontaktsenter på din konto.


14. IMMATERIELLE RETTIGHETER

14.1 Vi eller våre lisensgivere eier alle immaterielle rettigheter til Nettstedet og alt materiale som publiseres på Nettstedet. Disse verkene er beskyttet av opphavsrettsloven og alle slike rettigheter forbeholdes.

14.2 Du får til personlig bruk skrive ut en kopi og laste ned utdrag av sider på Nettsiden. Du får derimot ikke bruke noe av vårt opphavsrettslig beskyttede materiale til kommersiell bruk uten å først skaffe en lisens fra oss eller fra våre lisensgivere.

14.3 Gjennom Abonnementet gir du oss en ugjenkallelig rett til å sitere de kommentarer som angår oss, Produktene eller Abonnementene som du skriver om på nettsted, blogg eller sosialt medium og bruke sitatet på vår side, på sosiale medier og i annen markedsføring.


15. TILLEGG OG ENDRINGER

Vi har rett til åfra tid til annen gjøre tillegg og endringer i disse villkårene. Du er bundettil de vilkårene som gjelder ved det tidspunktet du søker om Abonnement, såvidtvi ikke informere deg om endringer av tillegg og du innen 60 dager fra det at slikinformasjon ble sendt, gir oss beskjed om at du ikke aksepterer slike endredevilkår (hvor Abonnementet umiddelbart opphører).


16. OVERFØRING AV RETTIGHETER OG PLIKTER

Du får ikke overføre dine rettigheter eller plikter ifølge Abonnementet uten skriftlig samtykke fra oss. Vi får imidlertid overføre våre rettigheter eller plikter ifølge Abonnementet når som helst under abonnementperioden.


17. ONLINE DISPUTE RESOLUTION

EU-kommisjonen tilveiebringer en Online Dispute Resolution (ODR) plattform her. Se følgende link her.


18. LOV OG TVIST

Disse vilkårene og Abonnementene skal tolkes og brukes i samsvar med norsk rett. Tvist med
anledning av disse vilkårene eller Abonnementet skal avgjøres av allmenn domstol.